Sú veci ktoré zostanú navždy v srdci

" Jedna z nich je láska k futbalu "

Hodiny

Kalendár

Sezóna 08/09´